Beste leden.

Nog een paar mededelingen.

Bondsfotowedstrijd.

Voor deze wedstrijd hebben zich tot op heden negen leden zich opgegeven. We mogen maximaal 10 foto’s insturen dat wil zeggen dat degene die zich hebben opgegeven met een foto mee kan doen. Graag de digitale versie van je foto uiterlijk 21 augustus op de afgesproken datum naar mij te zenden. Tot nu toe hebben: Ad Roestenburg, Fred Rokven, Jan van Loon, Harrie Spapens, Harrie Coehorst, Hans Haverkamp, Kees van Boxtel, en Lilian Danklof  zich opgegeven. Andere leden kunnen zich nog altijd opgeven.

Competitie.

Eerder heb ik jullie gezegd dat vanaf het nieuwe seizoen ook een digitale versie van de ingeleverde foto’s  op te sturen. Dit is alleen van toepassing voor juryleden die ver weg wonen. Dit zal tijdig aangegeven worden wanneer wel of niet nodig.

Ook heeft de competitie commissie in overleg met het bestuur besloten dat met ingang van het nieuwe seizoen men een foto per onderwerp in mag leveren. Men kan dan aan een foto meer aandacht geven  en niet zomaar een twede foto te zoeken b.v.  uit het archief.