Ga naar de inhoud

Competitie onderwerpen 2023-2024

1.  “Vrij onderwerp zwart/wit“. 

2. “Rook” in zwart/wit. 

3. “Vrij onderwerp in kleur“.

4. “Zeven“. in zwart/wit

5. “Boerenleven” in zwart/wit

6 . “Silhouet“. in zwart/wit

7. “Serie van 3 tot 5 foto’s“. in zwart/wit

8. “Brabants Landschap“. mag in kleur en zwart/wit

De inleverdata worden verwerkt in het nieuwe programma