Ga naar de inhoud

Competitie onderwerpen 2024-2025

1.  “Vrij onderwerp in kleur

2. “Interieur” 

3. “Vrij onderwerp in zwart/wit

4. “Techniek

5. “Dieren”

6. “Serie van 3 tot 5 foto’s

7. “Brabants Landschap

De inleverdata worden verwerkt in het nieuwe programma