Ga naar de inhoud

Expositie FC Lucifer

Met veel enthousiasme willen de leden van fotoclub Lucifer laten weten dat ze niet stil hebben gezeten tijdens de corona-periode. Daarom is de jaarlijkse expositie, die in december geen doorgang kon vinden, verplaatst naar april 2022.

Nadat de club alleen op digitale wijze contact heeft kunnen houden tijdens de corona-periode, is de draad met enthousiasme weer opgepakt. Dit laten de leden zien met zeer gevarieerd werk.
Tijdens de expositie is er gelegenheid de leden van Lucifer persoonlijk te spreken.

www.fotoclublucifer.nl

In de bijlage is de flyer toegevoegd.

Tot ziens in Vessem

Jolanda Menting

PR Lucifer